Cybersecurity and auditing

W ostatnim okresie weszło w życie szereg ustaw dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych RODO (25.05.2018) oraz o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – 28.08.2018 (Dz. U. 2018 poz. 1560), która przenosi do polskiego porządku prawnego założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) i ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej. Obowiązujące prawo nakłada liczne obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w tym sieciowych systemów sterowania procesami technologicznymi (OT).

Oferujemy naszym partnerom przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa użytkowanych sieciowych systemów sterowania procesami technologicznymi (OT), w tym:

 • audyt wstępny – polega na zebraniu podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, obowiązujących procedurach oraz użytkowanej dokumentacji technicznej i poddaniu ich analizie pod kątem zachowania bezpieczeństwa informacji w rozumieniu ustawy o cyberbezpieczeństwie,
 • audyt zasadniczy – wykonywany bezpośrednio u klienta w lokalizacjach gdzie występują wyznaczone kluczowe procesy i obejmuje badanie:
 • audyt ekspercki – testy infrastruktury sieci zarządzania procesami technologicznymi LAN OT (Local Area Network in the Operational Technology). Wykonanie tego audytu obejmuje następujące czynności:
  1. analiza dokumentacji sieci przemysłowych,
  2. rozpoznanie infrastruktury LAN OT oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń,
  3. opracowanie scenariuszy testów oraz konfigurację sieciowego systemu zarządzania procesem (OT) do testów,
  4. badania nieinwazyjne ruchu sieciowego,
  5. badanie podatności na cyberataki sieci przemysłowej OT lub jej wyznaczonych fragmentów,
  6. analiza zebranych danych, opisanie znalezionych podatności i określenie ich poziomu ryzyka,
  7. opracowanie zaleceń pokontrolnych, doradztwo w zakresie modernizacji infrastruktury w celu podniesienia bezpieczeństwa.

Każdy z audytów kończy przedstawienie raportu z prac i testów; listy znalezionych zagrożeń i podatności wraz z oceną potencjalnego ryzyka; zalecenia pokontrolne.

Audyty bezpieczeństwa wykonywane są w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 określającą wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacji. Ocenie ryzyka (IEC 27005) poddawane są kluczowe i główne procesy pod kątem zachowania ciągłości działania i bezpieczeństwa informacji.

Contact us

If you are interested in our services or have any questions about our offer, please contact us.